ذی‌نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

از میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامه‌های ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیش‌بینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذی‌نفع» می‌تواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آئین‌نامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامه‌های ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات