تحلیل اراده باطنی در فرآیند احراز گذشت

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22106/jcr.2018.90797.1176

چکیده

ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می‌شود که راننده‌ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره‌ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی‌مابین شاکی و مشتکی‌عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می‌نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی‌کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید

کلیدواژه‌ها