رویکرد رویه قضایی نسبت به تحولات قانونی رفتار نوعاً کشنده

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناسی ارشد جقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

در این پرونده دو نفر یکی راکب و دیگری ترک نشین در خیابان شیب­داری قصد کیف­قاپی از خانم سال­خورده­ای می­نمایند و در حین کیف­قاپی با مقاومت خانم مواجهه می­شوند که تعادل خانم به هم خورده و پس از برخورد با زمین از ناحیه سر آسیب دیده و نهایتاً پس از هشت روز فوت می­نماید. هدف از این مقاله بررسی حکم دادگاه و انطباق آن با تحولات قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی می­باشد. حال از آن‌جایی که مقتوله مسن بوده و قتل در یک مکان نامتعارف (دارای سطح شیب­دار) رخ داده محور رسیدگی دادگاه باید براساس بند پ و تبصره دوم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می­گرفت و بار اثبات آگاهی و توجه به کشنده بودن رفتار با دادگاه یا اولیاء دم بود.