دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، مهر 1400، صفحه 1-144 

گزارش رویه قضایی

تحولات صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در جرائم علیه امنیت

صفحه 47-68

10.22106/jcr.2021.534272.1351

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ محمدرضا طالبی