کلیدواژه‌ها = دادستان
حق عامه بر آب آشامیدنی سالم؛ مطالعه موردی دستور دادستانی شهرستان بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22106/jcr.2022.540441.1368

زینب عساکره؛ مهناز رشیدی


نقد رویه قضایی ناظر بر تنظیم سند رسمی بیع خودرو

دوره 11، شماره 39، تیر 1401، صفحه 101-79

10.22106/jcr.2022.540340.1367

سعید نصراله زاده خراسانی؛ منصور ضیائیان


حقوق عامه و واگذاری بنگاه‌های دولتی؛ تأملاتی انتقادی ناظر به رویه دادستان‌ها

دوره 11، شماره 38، فروردین 1401، صفحه 15-29

10.22106/jcr.2022.540772.1373

محمدمهدی همتی فقیه؛ ولی الله رستمی؛ حامد نیکونهاد