نویسنده = ابوالفضل یوسفی
بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

دوره 5، پاییز 1395 (16)، خرداد 1397، صفحه 95-105

10.22106/jcr.2017.29702

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی

دوره 2، زمستان 1392 (5)، اسفند 1392، صفحه 75-80

10.22106/jcr.2016.21868

ابولفضل یوسفی